U kunt bij ons terecht voor hypotheken, verzekeringen, belastingen, makelaardij en leningen. Wij dragen zorg voor een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. U kunt hier voor een van onze diensten een adviesgesprek aanvragen.

Nieuws

Donderdag 11 mei

DNB ziet geen kredietgedreven zeepbel

De huizenmarkt in grote steden vertoont tekenen van oververhitting. Vooralsnog is echter geen sprake van een kredietgedreven zeepbel, onder andere doordat meer met eigen geld wordt gefinancierd, zo blijkt uit een DNB-studie. 


9 mei 2017

De sterke huizenprijsstijging in de steden is vooral een beprijzing van schaarste en gaat gepaard met een groeiend tekort aan middeldure huurwoningen in de vrije sector. Dit komt door een gebrek aan plan- en bouwcapaciteit en het ontbreken van de juiste prikkels bij gemeenten en woningcorporaties. De rijksoverheid kan gemeenten en corporaties meer stimuleren om het aanbod in de vrije huursector te vergroten.

DNB: "Een groter vrije-huursegment vormt de sleutel om de woningmarkt te verlossen van onevenwichtigheden. De rijksoverheid kan een belangrijke rol spelen door gemeenten en de corporaties meer prikkels te geven om het vrije segment op de huurmarkt te ontwikkelen. Allereerst zal een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek het aantrekkelijker maken om huurwoningen in de vrije sector te bouwen. Ook kan het Rijk met gemeenten prestatieafspraken maken om een minimumpercentage middeldure huurwoningen op te nemen in bestemmingsplannen. Tot slot zouden woningcorporaties hun duurdere woningen kunnen aanbieden in het middensegment van de vrije sector."

Bron: VVP Online

Bekijk overige nieuwsberichten